Informacja dla mieszkańców gminy - wyłączenia z obwodów łowieckich do 11.12.2020r.

 

Link do ogłoszenia o konsultacjach na stronie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

https://bip.umww.pl/292---505---k_86---ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019