Informacja dla mieszkańców sołectwa Godziesze Wielkie

 

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Godziesze Wielkie zawiadamia,  że w dniu 25 września (piątek) 2020 r., godz. 1800 w sali OSP Godziesze Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Godziesze Wielkie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz dokonania zmian w podziale środków funduszu sołeckiego na rok 2020.

 

                                                                         Ireneusz Garncarz
                                                             Sołtys sołectwa Godziesze Wielkie

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019