Informacja dla mieszkańców sołectwa Józefów

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Józefów zawiadamia,  że w dniu 12 września (sobota)         2020 r., godz. 1900 w sali OSP w Józefów odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Józefów w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

                                                                     Stanisław Sobczyk
                                                                Sołtys sołectwa Józefów

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019