Informacja dla mieszkańców sołectwa Końska Wieś

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Końska Wieś zawiadamia,  że w dniu 11 września (piątek) 2020 r., godz. 1900 w sali OSP w Godzieszach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Końska Wieś w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

                                                                     Zdzisław Kij
                                                        Sołtys sołectwa Końska Wieś

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019