Informacja dla mieszkańców sołectwa Rafałów

K U R E N D A

 

  Sołtys sołectwa Rafałów zawiadamia, że w dniu 6 września (niedziela) 2020 r., godz. 1700 w sali OSP w Starej Kakawie odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rafałów w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

                                                                Andrzej Przerwa
                                                        Sołtys sołectwa Rafałów

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019