KURENDA

                Sołtys sołectwa Zadowice zawiadamia, że w dniu 06.09.(niedziela) 2020 r., godz. 15:00 w Sali OSP w Zadowicach odbędzie się zebranie wiejskie  sołectwa Zadowice w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2021r.

 

Jacek Płotek                                     

Sołtys sołectwa Zadowice                           

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019