Informacja dla mieszkańców sołectwa Zajączki Bankowe

 

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Zajączki Bankowe zawiadamia,  że w dniu 30 sierpnia (niedziela) 2020 r., godz. 1400 w sali OSP w Zajączkach Bankowych odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Zajączki Bankowe w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

                                                                Stanisław Marciniak
                                                      Sołtys sołectwa Zajączki Bankowe

   

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019