Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu zachęcająca do korzystania z elektronicznych rozwiązań w kontaktach z Urzędem

Szanowni Państwo,

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu przesyła pismo zachęcające do korzystania z elektronicznych rozwiązań w kontaktach z Urzędem.

INFORMACJA

Numery infolinii telefonicznej PIT

Dane teleadresowe jednostek KAS

Pozdrawiam,

Oliwia Król

Referent

Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia SWW

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

ul. Targowa 1

62-800 Kalisz

tel.: +48 62 768 29 22

e-mail: oliwia.krol@mf.gov.pl

www.wielkopolskie.kas.gov.pl

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019