Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu o badaniach ankietowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 16.09-31.12.2019 r. na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą Europejskie ankietowe badanie zdrowia (EHIS).

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego zamieszczone są na stronie https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

Zapraszamy także do polubienia i śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

 

Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
+48 61 2798 32
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. +48 61 2798 200
SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019