Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

    W związku z licznymi przypadkami stwierdzenia gruźlicy u bydła na terenie powiatu kaliskiego w 2018 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kaliszu informuje, że podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości badań
w kierunku wykrycia tej choroby.

   W 2019 r. badanie zostanie przeprowadzone we wszystkich gospodarstwach utrzymujących bydło na terenie powiatu kaliskiego.

   Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy hodowca bydła ma obowiązek udostępnić paszporty bydła oraz udzielić pomocy urzędowemu lekarzowi weterynarii w przygotowaniu zwierząt do badania (przytrzymanie zwierząt, pomoc techniczna).

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019