Komunikat Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć opiekuńczych w Przedszkolu Publicznym w Stobnie Siódmym

 

Komunikat Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć opiekuńczych
w Przedszkolu Publicznym w Stobnie Siódmym

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019