Kondolencje dla Pani Alicji Jędrasiewicz

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla Pani Alicji Jędrasiewicz i jej rodziny

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Mirosława Kobyłka Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie

Sołtysi Gminy Godziesze Wielkie

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Pogrzeb Ś.P. Włodzimierza Jędrasiewicza odbędzie się w piątek, 8 listopada br.

w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich o godz. 1400.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019