KONKURS „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

        Zachęcamy wszystkie sołectwa oraz gminy z terenu powiatu kaliskiego do wzięcia udziału w IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa".

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego. Tak więc dokumenty należy wysłać najpóźniej 8 lutego).

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Poniżej regulamin konkursu oraz wymagane załączniki.

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Wójta/Burmistrza

4. Oświadczenie autora zdjęć

5. Konkurs w pytaniach i odpowiedziach

 

Michał Kraszkiewicz
Pełnomocnik Starosty ds. AKO

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019