Kurenda dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wodę

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY

GODZIESZE WIELKIE

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego  2020 roku upływa termin wniesienia I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2020 roku.

W/w opłatę mieszkańcy Wolicy będą mogli uiścić u inkasenta (Pan Łukasz Karolak) w Domu Ludowym na Wolicy w dniu 10.02.2020r. w godz. 1000-1600. Dodatkowo będzie możliwość uiszczenia opłaty za wodę.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019