Kurenda dla mieszkańców sołectwa Godziesze Małe I

 

K U R E N D A

 

       Sołtys sołectwa Godziesze Małe I zawiadamia,  że w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) 2020 r., godz. 1800 w sali OSP w Godzieszach Wielkich, ul. Cmentarna 4 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Godziesze Małe I w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

 

                                                                   Irena Harendarz
                                                      Sołtys sołectwa Godziesze Małe I

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019