Kurenda dla mieszkańców sołectwa Końska Wieś

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Końska Wieś  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 20 września (piątek) 2019 r., godz. 1800  u Sołtysa wsi Końska Wieś odbędzie się zebranie wiejskie wsi Końska Wieś  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                                                             

Zdzisłąw Kij

Sołtys sołectwa Końska Wieś

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019