Kurenda dla mieszkańców sołectwa Skrzatki

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Skrzatki  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 22 września (niedziela) 2019 r., godz. 1400 w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 Godziesze Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Skrzatki w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                     Sylwester Biernat

                                                    Sołtys sołectwa Skrzatki

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019