Kurenda dla mieszkańców sołectwa Stobno Siódme

K U R E N D A

 

Sołtys sołectwa Stobno Siódme  z a w i a d a m i a,  że:

w dniu 20 września (piątek) 2019 r., godz. 1900  w Szkole Podstawowej w Stobnie Siódmym odbędzie się zebranie wiejskie wsi Stobno Siódme  w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

 

                                                                                             

Mirosław Majewski

Sołtys sołectwa Stobno Siódme

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019