Kurenda do mieszkańców wsi: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Ostrowska i ul. Zadowicka, Końska Wieś, Skrzatki, Wola Droszewska, Krzemionka, Kąpie (przy drodze powiatowej), Zajączki Bank

Kurenda

do mieszkańców wsi:

Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Ostrowska i ul. Zadowicka,

Końska Wieś, Skrzatki, Wola Droszewska, Krzemionka,

Kąpie (przy drodze powiatowej), Zajączki Bankowe i Godzieszki

 

W związku z Państwa zainteresowaniem korzystania z gazu do celów domowych informuję, że wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza gazowego do swojej posesji proszone są o pobranie ankiety od sołtysów wsi i złożenie jej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich  w pokoju nr 12 do dnia 16 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

                                                                     z up. Wójta Gminy
                                                           Alicja Jędrasiewicz
                                                          Zastępca Wójta Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019