Kurenda do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Godziesze Wielkie

KURENDA

do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Uprzejmie informuję, że Nadleśnictwo Kalisz poinformowało o nasilającym się problemie związanym ze wzmożonym występowaniem jemioły oraz szkodników wtórnych w lasach.

W związku z tym przypominamy o obowiązku dbałości o stan sanitarny lasu w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych w lesie.

Jest to obowiązek zapewnienia powszechnej ochrony lasów oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, który wynika z art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6).

 

Wójt Gminy

Józef Podłużny

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019