KURENDA - termin uiszczenia I raty podatku za 2021 r.

KURENDA

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 marca 2021 roku upływa termin uiszczenia I raty podatku za 2021 r.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na  podstawie doręczonych decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok.

                           Wpłaty można dokonywać w następujący sposób:

                          - bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

                          - przelewem na indywidualne konto bankowe,

                           - u inkasenta - sołtysa.

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                            Józef Podłużny

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019