Kurenda w sprawie zgłaszania strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniu 26 sierpnia 2020 r.

                                                                                        Godziesze Wielkie, dn. 28-08-2020 r.

 

KURENDA

       Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje o możliwości zgłaszania do dnia 4 września br. strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Zgłoszenia te będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich w godzinach pracy Ośrodka, telefonicznie (62 761 14 78) lub e-mailowo na adres: kontakt@gops-godziesze.pl.

Komisja ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich rozpocznie szacowanie strat w terenie od dnia 31 sierpnia br.

 

                                                                              Józef Podłużny
                                                                                Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019