Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

       Biuro Rozwoju Powiatu zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Nabór adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu na lata 2020-2021.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą do dnia  30.09.2020 r. 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami".

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPDOAROWANIEM WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI DLA WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami

 

Źródło: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Kontakt z pracownikiem Biura Rozwoju Powiatu:
pan Damian Michalak
tel. 62 501-43-31

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019