Nabór wniosków o środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

 

INICJATYWA LOKALNA 2020

Zaproszenie do składania wniosków

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej (zgodnie z zasadami opisanymi w uchwale nr XXII/159/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej).

Termin składania wniosków: 26 luty 2021r.

 

W załączeniu, kryteria oceny i tryb oceny wniosków.

Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej.

                                                                     

                                                                     Józef Podłużny
                                                                        Wójt Gminy

 

Godziesze, 23 października 2020 roku

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019