Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
zostaną zebrane następujące dane:

1. Charakterystyka demograficzna osób:

a) płeć;

b) wiek;

c) adres zamieszkania;

d) stan cywilny;

e) kraj urodzenia;

f) kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna osób:

a) bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

b) lokalizacja miejsca pracy;

c) rodzaj działalności zakładu pracy;

d) zawód wykonywany;

e) status zatrudnienia;

f) wymiar czasu pracy;

g) rodzaj źródła utrzymania osób;

h) rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:

a) samoocena niepełnosprawności;

b) prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

c) stopień niepełnosprawności;

d) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

a) okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

b) miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

c) miejsce zamieszkania rok przed spisem;

d) akt przebywania kiedykolwiek za granicą;

e) rok przyjazdu /powrotu do Polski;

f) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

g) kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

a) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

b) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

c) wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

a) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

b) tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

a) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

b) stan zamieszkania mieszkania;

c) własność mieszkania;

d) liczba osób w mieszkaniu;

e) powierzchnia użytkowa mieszkania;

f) liczba izb w mieszkaniu;

g) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

h) rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

i) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

j) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

k) stan zamieszkania budynku;

l) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

m) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

n) liczba izb w budynku;

o) własność budynku;

p) liczba mieszkań w budynku;

q) rok wybudowania budynku.

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019