"Oddajemy do użytku ważne inwestycje"

  

         Tegoroczne „Dożynki w Godzieszach”, obchodzone tradycyjnie 15 sierpnia, zbiegły się w naszej Gminie z zakończeniem realizacji kilku niezwykle ważnych inwestycji gminnych.

         Najważniejszą z nich było wykonanie zadań w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Biała oraz części wsi Godziesze Małe (ul. Ostrowska), połączone  z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Godzieszach Małych przy ulicy Zadowickiej.

Realizacja tego – proekologicznego - zadania związana była z dofinansowaniem ze środków unijnych przyznanych naszej Gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ (Poddziałanie 4.3.2. „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO”). Całkowita wartość tego projektu wyniosła ponad 5 milionów 275 tysięcy złotych (przy dofinansowaniu z WRPO 2014+ na poziomie prawie 3 milionów złotych).

Aktualnie zakończyliśmy już roboty sieciowe, a na oczyszczalni ścieków – rozbudowanej o dodatkowy moduł o przepustowości 125 m3 ścieków na dobę, trwają ostatnie, drobne prace związane z „kosmetyką” obiektu.

         Rozbudowywana i modernizowana w ramach projektu oczyszczalnia ścieków w Godzieszach Małych to nowoczesny, ładny architektonicznie obiekt, wkomponowany w zabudowę wsi Godziesze Małe, co ukazują prezentowane poniżej zdjęcia:

      

          Drugim, niezwykle ważnym zadaniem zakończonym w przeddzień „Dożynek w Godzieszach” była budowa drogi rozpoczynającej się przy rondzie w Godzieszach Wielkich i biegnącej przez wieś Saczyn do granicy gminy w miejscowości Chełmce.

Droga ta ,o łącznej długości 4,6 km, kosztowała nas ponad 3,2 milionów złotych, z czego 50% sfinansuje nam budżet państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Nie pieniądze są tutaj najważniejsze, ale to, że mieszkańcy Saczyna będą mogli korzystać z tego połączenia drogowego już bez omijania wyrw powstałych na starej drodze zbudowanej prawie 30 lat temu.

         Jednocześnie zapraszam wszystkich wielbicieli pięknych krajobrazów do korzystania z nowego traktu i podziwiania doliny rzeki Pokrzywnicy. Zapraszam kolarzy, zapraszam miłośników turystyki rowerowej – przepiękna droga w przepięknym terenie.

          Jest też trzecia inwestycja; powie ktoś, że malutka, bo tylko za 30 tysięcy złotych, ale za to o wielkim znaczeniu dla naszych najmłodszych mieszkańców – bezpieczne przejście dla pieszych przy Zespole Szkół w Godzieszach Wielkich (ul. A. Kordeckiego). Większość środków finansowych niezbędnych dla wyposażenia przejścia uzyskaliśmy w wyniku konkursu w ramach Programu „Razem bezpiecznej - im. Władysława Stasiaka”, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed przejściem, którym podążają do szkoły nasi uczniowie, zainstalowano m.in. wyświetlacze prędkości pojazdów jadących ulicą Kordeckiego.

Bezpieczne przejście dla uczniów przy szkole w Godzieszach to nasz apel do kierowców – jedźcie ostrożnie, na przejściu może być pieszy!

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019