Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 stycznia 2020 roku

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w dniu 27 stycznia 2020 roku

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019