Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Godziesze Wielkie - przedłużenie okresu obowiązywania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

(przedłużenie okresu obowiązywania)

 

       Z uwagi na występujące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informuję, że od dnia 31 marca do 19 kwietnia 2020 roku Urząd Gminy Godziesze Wielkie będzie funkcjonował wg następujących zasad:

  1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem spraw związanych z koniecznością sporządzenia aktu urodzenia bądź aktu zgonu).
  2. Wszystkie umówione dotychczas kontakty lub wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie zostają odroczone.
  3. Bezpośrednie kontakty z pracownikami Urzędu, wynikające z konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lub mające związek z bezpieczeństwem osób i mienia, będą możliwe po wcześniejszym ustaleniu  terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną w godzinach pracy Urzędu.
  4. W pozostałych sprawach, z pracownikami Urzędu można kontaktować się wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1300. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych pracowników Urzędu znajduje się tutaj.
  5. Wszelkie pisma, podania i wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
  6. Dla klientów, którzy chcą złożyć pismo niewymagające potwierdzenia, zainstalowana została skrzynka przy wejściu głównym, w której można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.
  7. Klienci Agencji bankowej PKO BP w Godzieszach Wielkich w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w placówce będą przyjmowani w godzinach 730 – 1300. Telefon kontaktowy do placówki 62 7698892.
    Jednocześnie zwracam się z prośbą o dokonywanie wszelkich płatności, korzystając z systemu bankowości elektronicznej.

 

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian.
Podkreślam, że wszelkie działania podejmowane są wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zminimalizowanie ryzyka zagrożenia epidemią.

 

                                                                       Józef Podłużny
                                                                         Wójt Gminy

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019