Podpisanie umowy dofinansowania, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej łączącej Godziesze Wielkie i wieś Saczyn

               

                 W piątek (30 sierpnia br.) w Sali Domu Tradycji w Godzieszach Wielkich miała miejsce uroczystość związana z podpisaniem umowy dofinansowania, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przebudowy drogi gminnej łączącej Godziesze Wielkie i wieś Saczyn leżącą przy granicy naszej Gminy.

Droga ta, niedawno przejęta z zasobu dróg Powiatu Kaliskiego, o długości ponad cztery i pół kilometra, stanowi bardzo ważne połączenie komunikacyjne dla zamierzających jechać  do Kalisza, krajowej „dwunastki” w Opatówku, czy też w kierunku Godziesz Wielkich.

            W piątkowej uroczystości podpisania umowy, na podstawie której Gmina Godziesze Wielkie otrzyma zwrot połowy zapłaconej za wykonane roboty kwoty ponad 3,2 miliona złotych, uczestniczyli: Pani Marlena Maląg – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pan Michał Dębiński – Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Pani Małgorzata Banaś – radna Powiatu Kaliskiego oraz Państwo Radni Gminy Godziesze Wielkie.

 

            Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi „saczyńskiej” stało się okazją do podsumowania dotychczasowej aktywności Gminy Godziesze Wielkie w dziedzinie budownictwa drogowego z wykorzystaniem wsparcia finansowego z ogólnopolskich programów poprawy infrastruktury drogowej, funkcjonujących w okresie minionego dziesięciolecia oraz z aktualnego Funduszu Dróg Samorządowych, którego pierwszą edycję w Gminie początkuje właśnie oddawana do użytku droga.

Trasa Godziesze Wielkie – Saczyn jest już dziesiątą z kolei dofinansowaną inwestycją drogową na terenie naszej Gminy. Ich dotychczasowym efektem jest powstanie ponad 66 kilometrów ulepszonych dróg, spośród których 20 kilometrów Gmina zrealizowała w formie samodzielnej, a 46 kilometrów na zasadach współdziałania z Powiatem Kaliskim, stając się jednym z liderów tychże działań na terenie Wielkopolski.

            Jeszcze przed rokiem stan starej, bo wykonanej w latach dziewięćdziesiątych drogi „saczyńskiej” nie był zachętą dla podróżujących, co przedstawiają poniższe fotografie:

 

 

Jednakże, dobry, bardzo wysoko oceniony w Województwie projekt przebudowy drogi, pozwolił na jej diametralną zmianę,

 

nie tylko w kategorii poprawy jakości nawierzchni, ale także bezpieczeństwa pieszych i kierowców korzystających z nowego odcinka drogowego.

            Przebudowa drogi „saczyńskiej”, jako ważnego elementu sieci drogowej na terenie podkaliskim, została wsparta finansowo przez władze Powiatu Kaliskiego, co stanowi kontynuację bardzo efektywnej tradycji współdziałania gmin i powiatu w dziedzinie poprawy warunków życia mieszkańców naszych wsi.

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019