Program Czyste Powietrze 2.0 - nabór wniosków na nowych zasadach

          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotował najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków na nowych zasadach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2.0, a w szczególności:

- najważniejsze zmiany,

- cel programu po zmianach,

- na co dofinansowanie,

- dla kogo,

- najważniejsze liczby i terminy,

- efekty.

 Plakat informacyjny

 

Urszula Chłystun

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A

60-541 Poznań

tel: +48 (61) 845-62-53

urszula.chlystun@wfosgw.poznan.pl

http://www.wfosgw.poznan.pl

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019