Projekt FirmaiTy wspierający prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym kobiety, osoby powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje z udziałem dofinansowania w ramach WRPO 2014+ projekt FirmaiTy wspierający prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym kobiety, osoby powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach.

Na otwarcie firmy można uzyskać 23.861,15 PLN a przez pierwszy rok dodatkowo nawet 2.000,00 PLN!

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 50 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wielkopolski.

Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi należeć do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za:

  • kobieta
  • osoba powyżej 50 roku życia
  • osoba o niskich kwalifikacjach
  • jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji
  • jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii
  • jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą WARP Sp. z o.o. na stronie www.warp.org.pl, w tym w szczególności pod adresami http://warp.org.pl/dotacje/firmaity/o-projekcie-firmaity/ oraz http://warp.org.pl/dotacje/firmaity/jak-uzyskac-dotacje-krok-po-kroku/ oraz kontaktu z Zespołem Projektu pod numerami telefonu 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 285, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 260.

 

Pozdrawiamy

Zespół projektu firmaiTy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019