"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 - 2034"

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., ze zm.), Wójt Gminy  informuje, iż wykłada na okres 21 dni do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019 - 2034”.

Z niniejszym opracowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, pok.  nr 5  w godzinach pracy Urzędu.

 

                         Józef Podłużny

                        Wójt Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019