Rewitalizacja w Gminie Godziesze Wielkie

            W piątek – 8 maja 2020 roku w Kakawie-Kolonii miała miejsce skromna uroczystość przyjęcia do użytkowania przez Gminę obiektu poszkolnego  wyremontowanego przy udziale środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Prace remontowe w dawnym budynku szkolnym rozpoczęły się w 2019 roku, a ich celem było przystosowanie zdewastowanego obiektu dla potrzeb Wiejskiego Inkubatora  Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji.

Celem tego działania, zrealizowanego zgodnie z Programem Rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie będzie aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców wsi w naszej gminie, zapewnienie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

            W uroczystości wzięła udział m.in. Pani Marszałek Marzena Wodzińska oraz Panie Dyrektor Biur Stowarzyszeń: Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Lokalna Grupa Działania LGD7 „Kraina Nocy i Dni”, a także przedstawiciele społeczności wsi Kakawa-Kolonia – przyszli użytkownicy tego pięknego odrestaurowanego obiektu.

A tak to wyglądało wcześniej:

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019