Stowarzyszenie “Jak w Rodzinie“ realizowało projekt Fundacji BGK

 

            Stowarzyszenie „Jak w Rodzinie” w Godzieszach Wielkich w okresie od lutego do 20 czerwca 2019 roku, przy wsparciu Urzędu Gminy,  realizowało projekt „Generacja 50+. Aktywność. Kultura” dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 5.0. Było to kolejne  działanie obejmujące seniorów – mieszkańców naszej Gminy. Głównym celem podjętych  działań była szeroko pojęta aktywizacja środowiska naszych najstarszych mieszkańców (tym razem  w wieku 50+), a przede wszystkim wykorzystanie ich możliwości  w zakresie edukacji, kultywowania tradycji oraz kultury. Projekt miał, podobnie jak poprzednie, charakter międzypokoleniowy – współpracowaliśmy z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich.       

            Seniorzy realizowali  szereg zajęć: cykl warsztatów pod nazwą „Kultura nie jest mi obca” obejmujących spotkania   z ludźmi związanych zawodowo z kulturą i sztuką: aktorem, muzykiem, plastykiem. W ofercie znalazły się także zajęcia z  zakresu treningu pamięci oraz wyjazdy na koncerty w filharmonii kaliskiej i spektakle teatralne. Oprócz tego beneficjenci projektu wzięli udział w spotkaniu międzypokoleniowym prezentując młodemu pokoleniu tradycje świąteczne związane z Wielkanocą, korzystając także ze wsparcia zaprzyjaźnionych seniorów z UTW „Calisia” w Kaliszu (sekcja rękodzieła). Finalnym przedsięwzięciem był spektakl muzyczny przygotowany  przez seniorów i młodzież przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców gminy Godziesze Wielkie. Seniorzy pod opieką kaliskiego aktora (p. L. Wierzbowskiego) oraz muzyka (p. J. Woszczka) i plastyka (p. I. Woszczek) opracowali scenariusz na podstawie baśni „Kije samobije”, wykonali scenografię, kostiumy oraz  wystąpili w przedstawieniu. Okazało się, że w gronie beneficjentów projektu znalazły się prawdziwe perełki aktorskie – panie Mirosława Rosa oraz Elżbieta Kucharska i pan Andrzej Kupajczyk, którzy wspaniale wcielili się w role oberżystów; do udziału zaprosiliśmy także dwóch uczniów (Bartka Dymarczyka z IV klasy oraz Filipa Więcława z klasy  VII). Obydwaj w roli Janka spisali się świetnie! Pozostali beneficjenci projektu wystąpili jako chór towarzyszący głównym bohaterom. Występy (w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Godzieszach Wielkich) spotkały się z entuzjastycznym i pełnym zaangażowania przyjęciem ze strony młodej widowni. Odbyły się dwa przedstawienia – dla przedszkolaków oraz uczniów klas młodszych szkoły podstawowej.  Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc! W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem wszystkich realizatorów projektu, podczas którego beneficjenci dzielili się swoimi wrażeniami, deklarowali, iż pragną wziąć udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. Otrzymali też pamiątkowe, spersonifikowane certyfikaty. 

            Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji naszego projektu! Mamy nadzieję, że wkrótce znów uda nam się pozyskać nowe środki na kolejne działania!

                                               Aleksandra Marciniak – Podłużny

                                                     koordynator projektu

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019