Święto Powiatu Kaliskiego już za nami

Święto Powiatu Kaliskieg odbyło się 25 stycznia br. w Liskowie, organizatorami byli tradycyjnie Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jan Adam Kłysz.

Najważniejszym punktem uroczystości było uhonorowanie Medalem "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego" wyjątkowych mieszkańców naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego zarówno w kraju jak i za granicą.

Rada Powiatu Kaliskiego nadała m.in. Orkiestrze Dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Uznano szczególne osiągniecia Orkiestry w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę dóbr kultur, a także promocję powiatu kaliskiego w kraju i poza jego granicami. Medal odebrali druh Krzysztofa Adamek– Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich i Marek Kubera – kapelmistrz orkiestry wraz z członkami orkiestry.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia udostępnione dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Uroczystość wręczenia Medalu "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego".

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019