W dniu 21 marca 2020 roku (sobota) o godz. 19.00 w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Godzieszki w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa.

                                                                                            

                                                                                   Godziesze Wielkie, 03 marca 2020 roku

 

KURENDA

 

                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie zawiadamia,  że w dniu 21 marca 2020 roku (sobota)   o godz. 1900  w Świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Godzieszki w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa.

W przypadku nieobecności wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie wyznacza się nowy termin zebrania – 21 marca 2020 roku, godz. 1915.

                                                                                Józef Podłużny
                                                                                  Wójt Gminy

 

 

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Godzieszki

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019