W I połowie lipca 2020r. realizowany będzie odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

KURENDA

          Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że w I połowie lipca 2020r. realizowany będzie odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.   

Z odbioru w/w odpadów będą mogli skorzystać wszyscy posiadacze odpadów, którzy pod koniec ubiegłego roku złożyli do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich deklarację dotyczącą ilości i rodzaju posiadanych odpadów rolniczych.

Jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany bezpłatnym odbiorem w/w odpadów, pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Godziesze Wielkie, proszony jest o kontakt telefoniczny 62 76 11 089 wew. 20, w terminie do 15 czerwca 2020r.

W przypadku niewykorzystania środków dotacji w pierwszym etapie, będzie możliwość odbioru od kolejnych rolników- zgodnie z kolejnością zgłoszenia na listę rezerwową.

                                                                                   Józef Podłużny
                                                                                      Wójt Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019