Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje o szkoleniu informacyjnym w dniu 5 grudnia 2018 roku

 
 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 zostanie zorganizowane szkolenie informacyjne dla osób stosujących środki ochrony roślin w obszarach zurbanizowanych.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019