Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 kwietnia 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2021r.

INFORMACJA

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 kwietnia 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2021r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w  zawiadomieniu lub złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty w 2021 roku nie uległy zmianie.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie (po okazaniu ostatniego zawiadomienia o zmianie stawki),

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić,w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

                                                                                                       z up. Wójta Gminy
                                                                                                      Alicja Jędrasiewicz
                                                                                                       Z-ca Wójta Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019