Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021r.

 

INFORMACJA

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 10 lutego 2021 roku upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w  zawiadomieniu lub złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty w 2021 roku nie uległy zmianie.

Wpłaty można dokonywać w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasenta.

Zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości właściciel ma obowiązek zgłosić,w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

                                                                                         z up. Wójta Gminy
                                                                                         Małgorzata Banaś
                                                                                          Sekretarz Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019