Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 listopada 2020 roku upływa termin uiszczenia IV raty podatku za 2020 r.

 

KURENDA

 

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że 15 listopada 2020 roku upływa termin uiszczenia IV raty podatku za 2020 r.

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie doręczonych decyzji o wymiarze podatku na 2020 rok.

Wpłaty można dokonywać w następujący sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA -  Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe.

 

UWAGA! W IV kwartale 2020 r. nie będzie możliwości wpłaty u inkasenta.

                                                                       Wójt Gminy
                                                                   Józef Podłużny

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019