Wspacie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

 

Szanowni Państwo,

       Od 3 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r. trwa kolejny, trzeci już nabór wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych w celu urozmaicenia składu gatunkowego ich drzewostanów jak również prowadzenia odpowiednich cięć pielęgnacyjnych, dzięki którym podnoszona będzie naturalna odporność drzewostanu, w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska", objętego PROW 2014-2020.


Pomoc przyznawana jest do drzewostanów w wieku 11 – 60 lat, na:

  • przebudowę składu gatunkowego drzewostanów, poprzez:
  1. wprowadzenie drugiego piętra (od 8137 zł/ha do 9249 zł/ha) lub podszytu (od 4610 zł/ha do 5210 zł/ha),
  2. dolesiania luk powstałych w wyniku procesu chorobowego (od 12538 zł/ha do 14213 zł/ha),
  • zakładanie remiz leśnych tj. sadzenia określonych gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych (w tym m.in. krzewów oraz drzewek owocowych) podnoszących stabilność ekologiczną lasu (848 zł/remizę),
  •  realizowania cięć pielęgnacyjnych – czyszczeń późnych (stawka pomocy od 764 zł/ha do 917 zł/ha).

    Wniosek można złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu.

       Szczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska PROW 2014-2020" znajdują się na stronie internetowej MRiRW.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019