"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w nowej odsłonie - spotkanie skierowane do rolników w dniu 10.02.2020 r.

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w nowej odsłonie

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Szeroki zakres tematyczny skierowany do słuchaczy i wysoki poziom merytoryczny prezentacji wszystkich współuczestniczących instytucji to znak rozpoznawczy naszego projektu.

W ramach tegorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów przydatnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. Nowością dla rolników z pewnością będzie konwencja spotkań. Nowa odsłona Wspólnie dla wielkopolskiej wsi zakłada, że spotkania zorganizowane będą w dziewięciu subregionach naszego województwa. Dodatkowo formuła spotkania wprowadza nowości dla słuchaczy. Zakłada ona podział spotkania na trzy bloki tematyczne, po których przewidziany jest panel dyskusyjny. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłębić wiedzę na dany temat w bezpośredniej rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali zlokalizowane zostaną punkty informacyjne. Tam, na zainteresowanych, czekać będą eksperci z poszczególnych instytucji.

Wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spotkania organizuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz przedsiębiorstwo Elewarr.

W ramach egorocznej edycji przeprowadzona zostanie prezentacja aktualnych tematów w rolnictwie:

 • Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 na rok 2020. Wsparcie dla hodowców krów i świń.
 • Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  2020 roku.
 • Zmiany w obszarze świadczeń. Prewencja i rehabilitacja rolników w KRUS.
 • Innowacje w doradztwie rolniczym.
 • Afrykański pomór świń i grypa ptaków – realne zagrożenia dla rolnictwa Wielkopolski.
 • Chroniąc rośliny, chronisz życie – rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
 • Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach rolnych. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych i podczas prac polowych.
 • Na styku lasu i pola – wybrane problemy rolników i leśników.
 • Sytuacja dzika w Wielkopolsce.
 • Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego oraz stan kwasowości gleb w województwie wielkopolskim.
 • ELEWARR jako państwowa firma z tradycjami w służbie dla polskiego rolnictwa.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63-300 Pleszew.

Harmonogram Wspólnie dla wielkopolskiej wsi dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/WielkopolskiARiMR/ oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Magdalena Kranc

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kaliszu

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019