Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji rolnika w kwarantannie

      Przedstawiamy korespondencję między WIR a MRiRW w sprawie jednoznacznej interpretacji - czy rolnik, który nie jest chory na COVID-19, ale przebywa na kwarantannie, może prowadzić prace polowe na użytkowanych przez siebie gruntach, które są oddalone od siedziby jego gospodarstwa.

Pismo Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Biuro WIR, Poznań

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019