XI sesja nadzwyczajna odbędzie się 2 października 2015 roku

 

 

               Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie która odbędzie się w piątek 2 października 2015 roku o godz. 1130 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

  2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    a) przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

    b) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

    c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022,

  3.    Zapytania i wolne wnioski.

  4.    Zamknięcie obrad sesji.

                                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                    
Mirosława Kobyłka

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019