XIII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

            Zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

b) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

c) zamiany nieruchomości,

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie w drodze przetargowej,

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

f) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok.

 

         Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl.

       

          Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                  Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019