XV sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w piątek, 28 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

             Zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 roku  o godz. 1200   w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli w 2020 r.,

c) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

d) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na lata
2020-2023,

e) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

 

            Informuję, że  wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie,  na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie  się  w piątek 28 lutego 2020 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

            Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 roku o godz. 800  w świetlicy „Stara Gmina”,  ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                               Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019