Z dniem 19.09.2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

 INFORMACJA

Z dniem 19.09.2020 r. obowiązuje nowy wzór
wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci!

 

      Wójt Gminy Godziesze Wielkie uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dniem 19 września 2020 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie  Gminie do opracowania warunków przyłączenia do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.

Nowy wzór winsoku dostępny jest do pobrania w zakładce: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – PLIKI DO POBRANIA, pod adresem:

http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/gospodarka-wodno-sciekowa/pliki-do-pobrania1.html

 

                                                         Alicja Jędrasiewicz
                                                         Z-ca Wójta Gminy

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019