Z głębokim żalem żegnamy długoletniego działacza społecznego sołtysa wsi Godzieszki Pana Józefa Więcława

 

 

 

Z głębokim żalem żegnamy długoletniego działacza społecznego –

sołtysa wsi Godzieszki Pana Józefa Więcława,

którego Pan Bóg odwołał z tej funkcji i zaprosił do siebie.

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla Rodziny

składają

Józef Podłużny Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Mirosława Kobyłka Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie

Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie

Sołtysi Gminy Godziesze Wielkie

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

 

Pogrzeb Ś.P. Józefa Więcława odbędzie się w sobotę, 15 lutego br.

w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Godzieszach Wielkich o godz. 1100.

 

 

 

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019