Z głębokim żalem żegnamy długoletniego działacza społecznego – sołtysa wsi Takomyśle, którego Pan Bóg odwołał z tej funkcji i zaprosił do siebie.

Pełnił tą funkcję od 45 lat.

Pan sołtys Ryszard był dobrym człowiekiem, zaangażowanym w sprawy swojej wsi i gminy.

Dziś łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi Śp. Ryszarda Szewca.

 

 

                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                 Przewodnicząca  Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                          Radni Rady Gminy Godziesze Wielkie

                                                Sołtysi  i  Rady Sołeckie Gminy Godziesze Wielkie

                                                    Pracownicy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019